MOTIP

MOTIP

MoTip Dupli Polska Sp. z o.o. jest firmą wchodzącą w skład holenderskiego koncernu MoTip Dupli GROUP B.V.- producenta farb i lakierów w aerozolu, lakierów specjalistycznych, sprayów technicznych, środków do konserwacji pojazdów oraz kosmetyków samochodowych.

Początki istnienia firmy przypadają jednak na koniec lat 80-tych, kiedy to swoją działalność rozpoczęły dwie firmy:

"PIK" z siedzibą we Wrocławiu i "Sirkon" z siedzibą w Sieradzu.

Działalność prowadzona równolegle przez firmy „PIK” i „Sirkon” polegała na dystrybucji wyrobów marki MoTip na rynek Polski, z jednocześnie posiadanym statutem oficjalnego Regionalnego Dystrybutora na Rynek Polski z ramienia Holenderskiej firmy MoTip B.V.

Przyjaciele, a zarazem wspólnicy obu firm, na przełomie 10-ciu lat stworzyli prężnie działającą sieć ośrodków dystrybucyjnych w całej Polsce. Zaopatrywano nie tylko kontrahentów w kraju, ale również zajęto się dystrybucją wyrobów MoTip na wschód (Rosja, Białoruś, Ukraina, kraje Bałtyckie).

Przełom w historii obu firm nastąpił w 1998 roku, kiedy to Polacy podpisali z holenderską firmą MoTip B.V. porozumienie o przekształceniu istniejących firm w spółkę i dalszej działalności jako dwu Filii firmy MoTip B.V. w Polsce. Tym samym zawiązana przez właściciela firmy „PIK” odrębna spółka KOPI-KOLOR Sp. z o.o. przeobraziła się w firmę MOTIP POLAND Sp. z o.o. kontynuując swoją działalność w Psarach koło Wrocławia. Natomiast firma „Sirkon” przeobraziła się w firmę MOTIP POLSKA Sp. z o.o. i podobnie jak spółka-siostra prowadziła swoją działalność z Sieradza. W tym czasie w obu firmach nastąpiła zdecydowana reorganizacja działań administracyjnych, handlowych oraz produkcyjnych. Stanowiąc stosunkowo tanią bazę siły roboczej firma w Sieradzu przystosowana została do działań produkcyjnych, gdzie została częściowo przeniesiona produkcja wyrobów tzw. mniejszych partii produkcyjnych oraz produktów szczególnie zbywalnych na rynku polskim i wschodnioeuropejskim. Natomiast firma w Psarach przejęła wszelkiedziałania administracyjne (księgowość, kadry, płace),handlowe (dotyczące bezpośredniej obsługi kontrahentów)oraz logistyczno–transportowe (dotyczące obsługi towaru od import, poprzez magazynowanie aż po transport do odbiorców na terenie kraju i za granicą).

Tak zorganizowana struktura siedzib funkcjonowała jednak niedługo. Decyzją zwierzchników z Holandii (wynikającą z analizy ekonomicznej działalności obu firm) zlikwidowano oddział produkcyjny w Sieradzu. Sytuacja ta miała ścisły związek z fuzją jaka miała miejsce pomiędzy dwoma firmami: MoTip B.V. z siedzibą w Wolvedze w Holandii (promującą markę MoTip) i Vogelsang Holding z siedzibą w Hassmerscheim w Niemczech (promującą markę Dupli-Color), dotychczas stanowiąca czołową konkurencję w świecie aerozoli dla produktu MoTip. Doskonale przystosowany park maszynowy i wysoce wykwalifikowany i doświadczony personel produkcyjny znajdujący się w Hassmersheim stanowiły zdecydowanie większą przewagę nad oddziałem w Sieradzu, co spowodowało przeniesienie wszelkich działań produkcyjnych do fabryki w Niemczech.

Kolejną, istotną zatem zmianą w statusie spółki była likwidacja oddziału w Sieradzu i tym samym połączenie spółek MOTIP POLAND Sp. z o.o. i MOTIP POLSKA Sp. z o.o. w jedną spółkę - MOTIP DUPLI POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Psarach koło Wrocławia. Powołany został nowy Zarząd Spółki, a jego Prezesem wybrany został dotychczasowy Dyrektor Generalny firmy MOTIP POLAND Sp. z o.o.

W 2011 firma MOTIP DUPLI Polska Sp z o.o. zmieniła swoją dotychczasowa siedzibę i przeniosła się do nowoczesnego budynku w Pietrzykowicach (przy A4 węzeł Pietrzykowice).

Wynikiem wyżej wspomnianej, pomyślnie przeprowadzonej fuzji pomiędzy MoTip B.V. i Vogelsang Holding oraz pozyskiwania nowych spółek-córek było dalsze wzmacnianie pozycji rynkowej. Optymalne połączenie, zarówno w aspekcie produktu, jak również w wiodącej pozycji na rynku międzynarodowym, stworzyło nowe możliwości dla MOTIP DUPLI GROUP. Pozycja lidera rynkowego marki Dupli Color w Środkowej, Zachodniej i Południowej Europie uzupełniła wiodącą rolę marki MoTip w Krajach Beneluxu, Skandynawii oraz Europie Wschodniej.

MOTIP siedziba
Kraj pochodzenia / siedziby: PL
Rok założenia firmy: 2000
Strona www (polska): http://motip.voxe.pl/
Katalog producenta: http://motip.voxe.pl/Zastosowania
Powiadom mnie o nowych produktach

Wpisz adres e-mail, powiadomimy Cię, gdy w naszej ofercie pojawią się nowe części samochodowe, czy akcesoria marki MOTIP

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem otrzymywania newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jego otrzymywanie. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji marketingowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.