POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. DEFINICJE
1.1. Administrator – Inter Cars S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa.
1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.interCars.pl.
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.


3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU
3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
3.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. MECHANIZMY I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH


REJESTRACJA W SERWISIE
4.1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może, korzystając z udostępnionych mu funkcjonalności w ramach posiadanego konta, podać dodatkowe dane. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
4.2. Dane osobowe są przetwarzane:
4.2.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
4.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
4.2.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
4.3. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
4.4. Złożenie zamówienia (np. zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
4.5. Dane osobowe są przetwarzane:
4.5.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4.5.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4.5.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
4.5.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.


FORMULARZE KONTAKTOWE, CZAT
4.6. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych lub czata. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
4.7. Dane osobowe są przetwarzane:

4.7.1.  w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - podstawą prawną przetwarzania danych obowiązkowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do niego zapytania dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

4.7.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;

4.7.3. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.


5. MARKETING
5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
5.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
5.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
5.1.3. przesyłaniu wiadomości e-mail o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
5.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz wysyłka SMS / MMS).
5.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator, tworzy profil Użytkownika i na bazie zgromadzonych informacji dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników (np. adres e-mail, numer telefonu, historia zamówień, rodzaj urządzenia, stosowana technologia, częstotliwość wizyt, model pojazdu) w celu analizy ich zachowania jako kupujących lub stworzenia prognozy zakupowej na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.


REKLAMA KONTEKSTOWA
5.3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


REKLAMA BEHAWIORALNA
5.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).Działania Administratora mogą polegać również na wyświetleniu lub powtórzeniu przekazu reklamowego osobom, które korzystają z Serwisu, na stronach internetowych i portalach społecznościowych. Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika na wykorzystywanie technologii śledzących wykorzystujących informacje o sposobie korzystania z Serwisu. W proces wyświetlania lub powtarzania Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy zaangażowani są również zaufani partnerzy Administratora.


NEWSLETTER
5.7. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator, tworzy profil Użytkownika i na bazie zgromadzonych informacji dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników (np. adres e-mail, numer telefonu, historia zamówień, rodzaj urządzenia, stosowana technologia, częstotliwość wizyt, model pojazdu) w celu analizy ich zachowania jako kupujących lub stworzenia prognozy zakupowej na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie przesyłanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.
5.8. Dane osobowe są przetwarzane:
5.8.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5.8.2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
5.8.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
5.8.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.


 

MARKETING BEZPOŚREDNI
5.9. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą MMS / SMS.. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

 

6. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
6.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

 

7. ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY DOTYCZĄCYCH ZAKUPIONEGO TOWARU
7.1. Administrator zapewnia możliwość zamieszczania w Serwisie, przez Użytkowników, którzy zawarli z Administratorem umowę sprzedaży, komentarzy dotyczących zakupionego towaru.  Podanie danych w polach oznaczonych jako „pole wymagane” jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zamieszczenia komentarza. Dane widoczne publicznie dla wszystkich Użytkowników to: treść komentarza, nick Użytkownika..
7.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu publikacji komentarza w ramach funkcjonalności udostępnianych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b) RODO).

 

8. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
8.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

PODSTAWOWE PLIKI COOKIE ORAZ PLIKI COOKIE PRESONALIZACJI

8.2. Korzystanie przez Administratora z podstawowych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności. Pliki cookie personalizacji zapamiętują i dostosowują stronę do wyborów Użytkownika, np. preferencji językowych czy regionu, w którym Użytkownik się znajduję. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o podstawnych plikach cookie oraz plikach cookie personalizacji, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

PLIKI COOKIE ANALIZY

8.3. Pliki cookie analizy umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może badać statystki i poprawiać wydajność witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, Administrator nie będzie wiedzieć, kiedy odwiedził Serwis.

MARKETINGOWE PLIKI COOKIES

8.4. Marketingowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań, nie tylko w Serwisie, ale też poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem Serwisu. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań. Marketingowe cookie nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, dalej będzie możliwe wyświetlanie reklamy, jednak nie będą one dopasowane do preferencji.


9. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA
9.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.


GOOGLE ANALYTICS
9.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.


GOOGLE ADS
9.3. Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: 
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl


PIKSELE FACEBOOKA
 

9.4. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Piksel gromadzi następujące dane: nagłówki http (adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacja strony, dokument, źródła przekierowania, osoby korzystające z witryny), dane piksela (piksel ID, dane plików cookie Facebook’a), kliknięcia przycisków, wartości opcjonalne, nazwy pól formularzy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.


HOTJAR
9.5. HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: 
https://www.hotjar.com/privacy  


CRAZY EGGS
9.6. Crazy Eggs to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz zachowań Użytkowników w Serwisie.


DOUBLECLICK
9.7. DoubleClick to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora (kampanii AdWords) i analitykę jej rezultatów.


 SALESMANAGO
9.8. Rozwiązania Salesmanago służą do przechowywania danych klientów w jednym miejscu i wykorzystywania ich do wyboru grup docelowych i personalizacji kampanii za pomocą danych personalnych, transakcyjnych i behawioralnych. Salesmenago przy budowaniu profili klientów wykorzystuje Machine Learning i AI. Więcej informacji: https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm.


GOOGLE TAG MANAGER
9.9. Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m. in. skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/analytics/terms/tagmanager/.


TRADEDOUBLER
9.10. Tradedoubler to narzędzie do prowadzenia działań marketingowych w modelu afiliacyjnym.

CENEO

9.11. Ceneo to narzędzie pozwalające na zbadanie opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcie zakupu Programem Ochrony Kupujących.


MICROSOFT CLARITY
9.12. Microsoft Clarity to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem Microsoft Clarity oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/privacystatement

 


10. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES
10.1. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika.
10.2. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
10.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. oraz pod adresem: 
https://intercars.pl/s/zarzadzanie-plikami-cookies
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
10.3.1.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
10.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
10.3.3. Google Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
10.3.4. Opera: 
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html  
10.3.5. Safari: 
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

10.3.6. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
10.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
10.4.1. 
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory  
10.4.2. 
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN


11. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
11.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
11.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


12. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
12.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
12.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
12.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 


13. ODBIORCY DANYCH
13.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
13.2. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru metody płatności odroczonej Kup teraz, zapłać za 30 dni, Administrator udostępni dane osobowe Użytkownika niezbędne w celu weryfikacji możliwości skorzystania ze wspomnianej metody płatności (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer zamówienia, wartość zamówienia) do PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000575158), jako podmiotowi oferującemu wskazany rodzaj płatności. Przekazanie danych osobowych Użytkownika do PayPo sp. z o.o. następuje w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z dokonaną przez Użytkownika metodą płatności. Administrator oraz PayPo sp. z o.o. są niezależnymi administratorami danych osobowych Użytkownika.

13.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

13.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

13.4. W przypadku dodania komentarza w Serwisie, wraz z treścią komentarza zostanie upubliczniony identyfikator Użytkownika oraz kod kraju, z którego Użytkownik dokonał zakupu.


14. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
14.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
14.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
14.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
14.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
14.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.


15. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
15.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
15.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.


16. DANE KONTAKTOWE
16.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa.
16.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.


17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
17.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
17.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 10.08.2023 r.