Właściciel samochodu osobowego ma obowiązek zgłosić pojazd na przegląd okresowy. Celem jest ocena stanu technicznego, na której podstawie auto zostaje dopuszczone do użytkowania w ruchu drogowym. Na czym polegają badania techniczne i gdzie należy je wykonać?

Dla większości kierowców okresowe badania techniczne to niewygodny obowiązek. Wiążą się z określoną opłatą oraz obawą, że pozornie sprawny samochód nie przejdzie ścieżki diagnostycznej i nie zostanie dopuszczony do ruchu. W konsekwencji należy wykonać różnego typu naprawy, co pociąga za sobą kolejne koszty. Z tego powodu niektórzy kierowcy próbują ominąć obowiązkowe badanie techniczne, korzystając z nielegalnych metod, zwłaszcza gdy stan techniczny ich samochodu pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się, że przekupują diagnostę, aby przymknął oko na usterki techniczne lub decydują się na podrobienie wpisu. Należy jednak pamiętać, że za posługiwanie się dowodem rejestracyjnym z fałszywą pieczątką grozi kierowcy do 5 lat więzienia.

Znajdź najbliższa stację kontroli pojazdów, w której dokonasz okresowych badań technicznych

Przegląd ma wpływ na bezpieczeństwo

Poszczególne podzespoły samochodu ulegają zużyciu podczas codziennej eksploatacji. Nawet jeśli kierowca nie zauważa wyraźnych zmian w pracy układu kierowniczego, hamulców lub zawieszenia, to elementy te mogą zawieść podczas awaryjnych sytuacji drogowych. Stąd też diagnosta w stacji kontroli pojazdów sprawdza podczas przeglądu wszystkie podzespoły, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Ponadto weryfikowana jest także legalność pojazdu. Samochód, który pozytywnie przechodzi przegląd techniczny, nie powinien mieć usterek zagrażających jego kierowcy i pasażerom ani innym uczestnikom ruchu drogowego. Warto podkreślić, że od czerwca 2014 roku każdy pojazd przechodzący przegląd techniczny zostaje wpisany do elektronicznej bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów. W ten sposób utrwala się przebieg pojazdu z dnia badania technicznego.

Jeśli diagnosta podczas badania technicznego wykryje usterki, nie tylko nie wyda pozytywnej opinii, lecz także skieruje właściciela samochodu do warsztatu. Kierowca będzie miał 14 dni na naprawę samochodu. Po przywróceniu sprawności pojazdu kierowca udaje się na ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych. Jeżeli wskazane przez diagnostę usterki zostały usunięte, samochód pozytywnie przejdzie przegląd techniczny i otrzyma wpis do dowodu rejestracyjnego.

Gdzie należy przeprowadzić okresową kontrolę pojazdu?

Okresowe badania techniczne mogą zostać przeprowadzone w upoważnionych do tego jednostkach na terenie całego kraju. Należą do nich stacje kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań technicznych oraz okręgowe stacje kontroli pojazdów o rozszerzonym zakresie badań technicznych, w których wykonuje się badania pojazdów specjalnych np. karetek pogotowia ratunkowego.

Jak często należy przeprowadzać badania techniczne?

Częstotliwość okresowych badań technicznych zależy od wieku pojazdu. Po zakupie fabrycznie nowego samochodu pierwsze badanie techniczne przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji (wyjątkiem są samochody fabrycznie wyposażone w instalację LPG, które należy kontrolować corocznie). Kolejne wykonuje się przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania. Po tym czasie każde kolejne badanie techniczne przeprowadza się corocznie. W praktyce oznacza to, że właściciele samochodów 5-letnich i starszych zobowiązani są do stawiania się w stacji kontroli pojazdów raz do roku. Wyjątek stanowią samochody 25-letnie i starsze, które po otrzymaniu statusu pojazdu zabytkowego nie przechodzą kolejnych badań technicznych.

Badania okresowe i dodatkowe

Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania służące ustaleniu zgodności z warunkami technicznymi. O ile te pierwsze wykonuje się raz do roku, o tyle pozostałe badania mogą zostać zlecone na wniosek policjanta, który podczas kontroli drogowej uzna, że pojazd nie powinien być dopuszczony do ruchu. Właściciel takiego pojazdu traci dowód rejestracyjny i musi usunąć wskazane usterki oraz poddać samochód badaniu w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Na badanie techniczne może być również skierowany samochód, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem.

zakres obowiazkowego badania technicznego

Co sprawdza diagnosta podczas przeglądu?

Pierwszym elementem sprawdzanym przez diagnostę jest numer VIN oraz numery rejestracyjne. Pracownik stacji kontroli pojazdów porównuje numer wybity na nadwoziu pojazdu z numerem zakodowanym w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli VIN i rejestracja nie budzą wątpliwości, kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy samochód wyposażono w gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, oraz komplet zagłówków, które są obowiązkowe jeśli pojazd wyjechał z fabryki w nie wyposażony. Kontroli nie podlegają takie elementy jak apteczka czy kamizelka odblaskowa. Nie są one obowiązkowe, ale warto mieć je na wyposażeniu pojazdu. Dobrze jest również posiadać w samochodzie tzw. latarkę życia, która jest pomocna w wydostaniu się z pojazdu po wypadku.

Kolejny krok to sprawdzenie przepuszczalności świetlnej szyb. Dotyczy on tylko pojazdów, w których fabryczne szyby zostały przyciemnione. Zgodnie z przepisami boczne szyby muszą przepuszczać 70% światła, a przednia – 75%. Diagnosta sprawdzi też stan techniczny wycieraczek i spryskiwaczy oraz dokładnie przyjrzy się oświetleniu zewnętrznemu pojazdu. Kontroli poddane jest działanie kierunkowskazów, świateł pozycyjnych i drogowych oraz świateł stopu i cofania. Warto podkreślić, że wszelkie przeróbki reflektorów, a więc montaż żarówek bez homologacji lub o niedozwolonej barwie, zwykle kończą się negatywnym wynikiem przeglądu.

Ocenia się też stan ogumienia. Diagnosta zleci wymianę opon, jeśli widoczne są na nich specjalne wskaźniki informujące o zużyciu lub głębokość bieżnika będzie mniejsza niż 1,6 mm.

Dowiedz się, jak prawidłowo zmierzyć głębokość bieżnika

Po pozytywnym zakończeniu przeglądu stanu technicznego elementów znajdujących się w obrysie samochodu diagnosta rozpoczyna weryfikację elementów podwozia. Na tym etapie sprawdza się działanie systemu hamulcowego. Służą do tego specjalne rolki, na których auto rozpędza się i hamuje. Następnie poprzez kontrolowane szarpnięcia na płytach badana jest kondycja zawieszenia oraz stan, jak i ewentualne luzy w układzie kierowniczym. Warto pamiętać, że wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. nie ma obowiązku sprawdzania stanu amortyzatorów. Badanie może zostać przeprowadzone za dodatkową opłatą.

Ile kosztuje okresowe badanie techniczne pojazdu?

Koszt badania technicznego samochodu osobowego o masie całkowitej do 3,5 t napędzanego silnikiem benzynowym lub dieslem to koszt 99 zł. Natomiast koszt przeglądu samochodu wyposażonego w instalację gazową rośnie do 162 zł. Różnica w kwotach wynika z tego, że badanie techniczne auta z LPG zawiera więcej punktów kontrolnych m.in. sprawdzana jest szczelność instalacji.

Motointegrator.pl radzi:
  • Pamiętaj, że badanie techniczne nowego samochodu przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, kolejne – po dwóch latach, a następne – corocznie;
  • Diagnosta w stacji kontroli pojazdów sprawdza wszystkie podzespoły, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo;
  • Badanie techniczne samochodu osobowego możesz zlecić dowolnej stacji diagnostycznej na terenie kraju.
Udostępnij artykuł
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Twój głos ma znaczenie!